Oracle Primavera Risk Analizi

Primavera Risk Analizi Eğitimi

ONLINE – OCAK 2024

Proje Risk Yönetimi ve Primavera Risk Analizi Kursu

 • Akım Mühendislik Primavera Risk Yönetimi
 • Primavera Risk Analizi
 • Pertmaster
 • Oracle Primavera Risk Analizi
 • Risk Yönetimi
 • PRA
 • Proje Risk Yönetimi Eğitimi
 • Risk Analizi Eğitimi
 • Monte Carlo Simulasyonu
 • Primavera Risk Eğitimi
 • Yer: Uzaktan / Online
 • Tarih:29-21 Ocak
 • Saat: 18:30 - 21:30
 • Tip: Canlı / Eğitmen Eşliğinde
 • PDU: 12 PDU (Technical / ways of working)
Bilgi Al

Primavera Online Gündüz Eğitim Nasıl Oluyor?

Primavera Risk Analizi (PRA) ve Primavera Risk Yönetimi eğitiminde katılımcılar, eski adıyla Pertmaster olarak da bilinen Oracle Primavera Risk Analizi yazılımı ile risk yönetiminin temel kavramlarını uygulamalı olarak öğrenirler. Primavera yazılım ailesindeki Proje Risk Analizi ürünü ile projelerde risk yönetimi ve analizi yapılması öğretilir. Katılımcılar, risk yönetimin temel kavramını öğrenirler. Eğitimde 4 akşam boyunca örnek uygulamalar eşliğinde özel risk modelleme teknikleri üzerinde durulur ve proje risk senaryoları üzerinden alıştırmalar yapılır. Bir proje iş programına süre, kaynak ve maliyet açısından risk değerlendirme yapılması, Risk analizini proje takımı, yönetim ve paydaşlara aktarmak, bilgilendirmek ve ihtiyaca göre düzenlemek, Risk yönetimini kullanarak proje yönetimi süreçlerini geliştirmek, hedefleri ve güvenlik rezervlerini belirlemek, kurumsal ve müşteri beklentilerini netleştirmeyi öğretmek kursun hedefleri arasındadır.

Primavera Eğitiminde Neler Öğretilecek?

Bu kursa katılanlar, özel risk modelleme teknikleri üzerinde projeye risk olayları ve belirsizlikleri tanımlamayı öğrenirler. Üç nokta tahminleme, Monte Carlo simulasyon’u, risk kayıtları, risk matrisi oluşturma, risk analizi çalıştırma ve riskleri indirgeme üzerine uygulamalı örnekler yaparlar. Risk Kayıtları kullanarak riskleri niceliksel ve niteliksel değerlendirmeyi, Risk Analizi çalıştırmayı, Önleyici eylemleri belirleyebilmek ve değerlendirmek için risk kayıtlarının kullanılmayı, Devam eden projenin kalan kısmı için riskleri ve önleyici eylemleri takip etmeyi öğrenirler. Primavera Risk Analizi eğitiminde temel Schedule ve Risk Analiz Teorisi anlatılarak aktiviteler için üç nokta tahminleme tekniğini kullanma, Sayısal risk analizi çalıştırma, Sonuçları anlama ve yorumlama (histogramlar ve grafikler), Projeyi etkileyen faktörleri tanıma (süre ve maliyet hassasiyetleri, kritiklik endeksi, vs...), Primavera P6 ile entegrasyon, Kaynak ve Maliyet belirsizlikleri, Risk değerlendirme şablonları, Korelasyon ve olasılıklı dallandırma, Risk Kaydı (Risk Olayları – Tehdit ve Fırsatlar) / Risk analiz teknikleri, Önlem Planlama – Maliyet/Fayda analizleri yapılacaktır. Ayrıca, mevcutta PMI tarafından verilen PMP sertifikası sahibi olan kişiler, eğitimi başarıyla tamamladıklarında, toplam 12 PDU (gelişim puanı) kazanmış olurlar.