Oracle Prime


Birleşik Bulut Proje Yönetim Çözümü Schedule - Risk - Dokümanlar - Sözleşme

Oracle Prime / Modüller

Oracle Prime Schedule yönetimi
Schedule Yönetimi

Güçlü proje schedule ve planlama kabiliyetleri sayesinde proje ve programları efektif bir şekilde yönetin ve kontrol edin.

Oracle Prime portfolyo Yönetimi
Portföy Yönetimi

Proje portföyünün uzun dönem içindeki sağlık durumunu ve performansını görün, bütün projeleri en tepeden izleyerek yönetin.

Oracle Prime Risk Yönetimi
Risk Yönetimi

Projede bütçe aşımını ve gecikmeleri önlemek için riskleri önceden belirleyin, olasılık ve etkilerini azaltıcı eylemler uygulayın.

Yalın Aktivite Yönetimi

Dijital planlama panoları üzerinde faaliyetleri tanımlayın, koordine edin ve yönetin.

Oracle Prime Saha Yönetimi
Saha Yönetimi

Dokümanlar ve çizimlerin yönetimini, devreye alımları mobil bulut uygulamayla takip ederek Sahada tekrarlanmak zorunda kalan işleri azaltın ve verimliliği arttırın.

  • Yazılım: Oracle Prime
  • Fonksiyonu: Bulut Çözümü
Bilgi Al

Oracle Prime ile Proje Yönetimi

Oracle Prime Proje Bulut Servisi, proje yaşam döngüsü boyunca bütün herkesin anında ve canlı olarak iş birliği içinde çalışabildiği ve proje durumunu izleyebildiği ilk bulut platformudur. Oracle Prime içinde proje portföylerinin, iş programlarının, aktivitelerin, kaynakların, bütçenin ve maliyetlerin, saha çalışanlarının ve alt yüklenicilerin, sözleşme ve dokümanların ve risklerin yönetimini birbiriyle entegre olmuş şekilde tek bir merkezi sistemde yönetilebilirsiniz.

Oracle Prime ile Bulut Çözümü

Proje yöneticileri ve bütün paydaşlar, raporlama araçlarını ve yazılım içinden sağlanan analizleri kullanarak kolaylıkla projenin geleceği hakkında kararlarına yön verebilirler. Projenin en başından sonuna kadar, Oracle Prime ile sağlanan sosyal entegrasyon ve geliştirilmiş mobil erişim özelliği sayesinde, proje çalışanları birbirleriyle verimli iletişim kurarak; proje planını etkili bir şekilde yönetebilir, yürütür ve ilerlemeyi raporlayarak anında izleyebilirler