PMI - Proje Yöneticisi ve Proje Planlama (Teorik)

Proje Yönetimi Eğitimi

  • Tip: Onsite / Open
  • Süre: 3 Gün
Kayıt OL

Proje Yönetimi eğitiminde planlamadan yürütmeye kadar olan bütün proje yaşam döngüsü PMI Metodolojileri ve PMBOK 6 versiyonu uyumlu olaral baştan sona öğretilir. Çalışma hayatınızdaki projelerinizde, size rehberlik edecek planlama & çizelgeleme kavramlarını ve bunların temel mantığı anlatılır. Bütün uygulama ve sunumlar proje yönetiminin üç temel ana unsuru olan Çizelge (Schedule), Kaynak ve Maliyet üzerinde durur. Her günün sonunda eğitimde öğrenilen kavramları ve Primavera P6 fonksiyonlarını pratikte uygulamak için örnek proje çalışmaları yapılır.

Bu kursa kayıt olanlar; Proje ve Operasyonun farkı, proje yönetimi nedir ve tanımı, kabul görmüş yaklaşım ve metodolojiler, çok yapılan proje yönetim hataları, proje başarısına katkı yapan unsurlar, Proje yönetimi ve kurumsal faydaları, Proje yöneticisi görev tanımı, Proje tarafları ve lerde paydaşlar, proje maliyet, süre, kaynak üçgeni ve kalite ilişkisi, proje yönetim metodolojileri, proje yönetim ve planlama yaşam döngüsü, proje yönetimi ile Program yönetimi arasındaki farklar, proje portföy yönetimi (PPM), Riskler konularını öğrenirler.